top of page
ขีดกลางในสีขาว

JJeats Online สามารถจัดการสถานะของลูกค้า ภายในร้านของคุณได้อย่างง่ายดาย

สร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก

messageImage_1699105574814_edited.png

ติดต่อเรา

บริษัท เจเจ อีทส์ ออนไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) จ.ปทุมธานี

098-9453636

157241.jpg

สแกนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

ให้เราได้ช่วยคุณดูแล

bottom of page